BRF Sundveda Park

 Välkommen till vår hemsida!

 Vi finns på Karlsborgsvägen 131-177 i Märsta, Sigtuna kommun.

 Här hittar du information, tips och kontaktuppgifter m.m. om föreningen.  

Angående snöröjning i området

Styrelsen är medveten om att snöröjningen inte fungerar tillfredställande.
Styrelsen för samfälligheten arbetar med att frågan får en lösning så snart som möjligt.
(2017-12-14)

Inbrott och försök/planering.
Ett fullbordat inbrott och flera förberedelser till inbrott har skett.
Det gäller t.ex. placering av saker framför ytterdörrar.
Var vaksamma!

Ser ni främmande/okända personer så fråga vad de söker. Ta gärna bilder.

(2017-10-26)

Idag har det kommit reklam om rengöring av värmepump och ventilationskanaler.
Beställ inte!
Detta ombesörjs av föreningen!
(2017-10-17)

Ta för vana att titta under Senaste Nytt för att se vad som är nytt på siten.

  • Följ alla nyheter om vår fiberinstallation i senaste Parkbänken
  • (2017-09-08) Information från Polisen: Polisinfo
  • Under Dokument finns Vår bostadsrättsförening som tar upp många bra tips. Även vad du eller föreningen ansvarar för. Rekommenderas att alla tar del av detta. Kartor över området hittar du också i Dokument.

 Synpunkter på denna sida kan framföras till Anders (hus 139)