BRF Sundveda Park

 Välkommen till vår hemsida!

 Vi finns på Karlsborgsvägen 131-177 i Märsta, Sigtuna kommun.

 Här hittar du information, tips och kontaktuppgifter m.m. om föreningen.  

2018-05-16

Nytt dokument

Nu finns årsredovisningen för 2017 upplagd i Dokument


2018-04-30

ÅRSSTÄMMA

Årets årsstämma hålls tisdagen den 15 maj hos Berglunds på Karlborgsvägen 159 kl 18:30.
Se utdelat Parkbänken för detaljer.


2018-04-14

Vårstädning

Lördag den 21 april är det dags för den sedvanliga vårstädningen.
Det är viktigt att så många som möjligt ställer upp så att vi kan fortsätta att ha det snyggt och rent i området. Vi samlas kl. 10 på fotbollsplan.
Har du förhinder så kontakta din styrelse för att få uppgifter att utföra vid annat tillfälle.


Angående snöröjning i området

Styrelsen är medveten om att snöröjningen inte fungerar tillfredställande.
Styrelsen för samfälligheten arbetar med att frågan får en lösning så snart som möjligt.
(2017-12-14)


Inbrott och försök/planering.
Ett fullbordat inbrott och flera förberedelser till inbrott har skett.
Det gäller t.ex. placering av saker framför ytterdörrar.
Var vaksamma!

Ser ni främmande/okända personer så fråga vad de söker. Ta gärna bilder.

(2017-10-26)


Idag har det kommit reklam om rengöring av värmepump och ventilationskanaler.
Beställ inte!
Detta ombesörjs av föreningen!
(2017-10-17)


Ta för vana att titta under Senaste Nytt för att se vad som är nytt på siten.

  • Följ alla nyheter om vår fiberinstallation i senaste Parkbänken
  • (2017-09-08) Information från Polisen: Polisinfo
  • Under Dokument finns Vår bostadsrättsförening som tar upp många bra tips. Även vad du eller föreningen ansvarar för. Rekommenderas att alla tar del av detta. Kartor över området hittar du också i Dokument.

 Synpunkter på denna sida kan framföras till Anders (hus 139)