Välkommen till vår hemsida SundvedaPark!

Den är till för oss som bor på Karlsborgsvägen 131-177 i Märsta, Sigtuna kommun.

Här hittar du information, tips och kontaktuppgifter m.m. om föreningen.

Ta för vana att titta under Senast nytt för att se vad som är nytt på siten.


Det här är vad hittar du under flikarna?

Senaste nytt här finns månadsfärska nyheter

Parkbänken här finns våra sparade informationsblad 

Information och tips Här finns många intresanta skötseltips om vårt boende

Grannsamverkan handlar om hur vi hjälper varandra att skydda oss mot obehöriga

Kontakt styrelseledamöternas kontaktuppgifter 

Om Föreningen Information om vår och de andra föreningar som finns i Sundveda

Dokument Stadgar, årsredovisningar, husritningar, färgkoder . . .

Bilder Några bilder från vårt område, finns utrymme för fler

 


Sidan är under ny-om skapande, jag försöker lära mig att uppdatera, Björn

Sundveda Park