Om föreningen

Sundveda Park är en av de fem föreningar som delar på gatuadresserna Karlsborgsvägen 3-293. Fyra av föreningarna är bostadsrättsföreningar medan en är en samfällighet av friköpta fastigheter.

Föreningarna är samlade i områdets gemensamhetsförening och Sundveda Park delar ansvaret för områdets skötsel med de andra fyra föreningarna (Sundveda Äng, Sundveda Kulle, Sundveda Hage och Sundveda Backe). Skötseln innefattar gräsklippning, snöröjning samt gemensamma ytor såsom promenadstråk, lekpark, gemensam kompost,  hundrastgård. Där samordnas också frågor kring andra gemensamma intresseområden såsom TV och bredband.

I Sundveda Park finns två typer av hus, båda fristående. Det finns 16 tvåvåningsvillor och 8 enplanshus. I föreningen bor alltså 24 familjer på adresserna Karlsborgsvägen 131-177 (ojämna nummer).