Senaste nytt

2018-11-19 Parkbänken Nov 2018 upplagd

2018-09-20 Parkbänken Sept 2018 upplagd

2018-07-04 Parkbänken Juli 2018 upplagd

2018-06-09 Information om sopsortering och vatten på första sidan.

2018-06-09 Lade upp slutgiltiga stadgarna 2018 för Sundveda park

2018-05-30 Tog bort länken till "Bilder då och nu" från högerkolumnen då den var död.

2018-05-27 2 st bänkbord uppställda vid bordtennisbordet och sandlådan vid fotbollsplanen.

2018-05-27 Nya stadgarna upplagda i Dokument

2018-05-25 Uppdaterat kontaktinformationen till styrelsen

2017-10-28 Stadgar och uppdaterat Vår bostadsrättsförening i Dokument.
Flyttat Sundvedabladet under egen rubrik på samma sida.

2017-10-02 Sundvedabladet nr. 4 i Dokument

2017-10-02 Uppdaterade/nya dokument: Vår bostadsrättsförening, Boendelista, Husritningar.

2017-09-26 Skapade Bilder

2017-09-25 Uppdaterat Vår bostadsrättsförening och Boendelista i Dokument

2017-09-21 Lagt upp Bruksanvisningar på värmepump under Dokument

2017-09-08 Ny information från Polisen hittar du under fliken Grannsamverkan

2017-09-07 Ny Parkbänk september 2017 angående fibernätet. Se fliken Parkbänken.

 

 

Telias fibernät är installerat. Ni aktiverar tjänsterna enligt denna anvisning!

abonnemangsinstallation.pdf