Bra att veta

Panna

Vattennivån i pannorna måste kollas regelbundet, nivån bör ligga mellan 1,5 - 2,0, ligger det nere på 0 kommer överhettningsskyddet att lösa ut och pannan lyser rött. Mer information finns i dokumentet : ”Information och tips till alla som bor i vår bostadsrättsförening 2020” Information och tips till alla som bor i vår bostadsrättsförening 2021

Byggärenden

Även om kommunen bifallit en inkommen bygglovansökan som planeras inom Brf Sundveda Park måste byggärendet ändå behandlas och godkännas av styrelsen. Kopior på ritningar över projektet skall även bifogas ärendet för att styrelsen ska kunna fatta sitt beslut. Först efter godkänt styrelsebeslut får arbetet påbörjas.

Andrahandsuthyrning

All form av andrahandsuthyrning, kort eller långtid, inom föreningen är generellt sett inte tillåten. Om synnerliga skäl föreligger kan dock styrelsen ge tillstånd till andrahandsuthyrning. I sådana fall ska en skriftlig ansökan om detta inkomma till styrelsen i god tid innan planerad uthyrning.

Försäkring

Bostadsrättsförsäkringen ingår i föreningens fastighetsförsäkring hos Folksam och har försäkringsnummer 330279.

Alla skadeanmälningar ska alltid ske via föreningsstyrelsen, se telefonlista nedan, som sedan vidarebefordrar anmälan till Folksam. Försäkringsbolaget tar sedan kontakt med den skadedrabbade.

Grundsjälvrisken är 1500, även vid vattenskador. Som bostadsrättshavare ansvarar du själv för den fasta inredningen i din bostad.

Försäkringen ersätter skador på fast inredning som du ansvarar för enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det kan exempelvis vara vitvaror, badkar eller golv. Försäkringen gäller för egendomsskador som ersätts enligt grundskyddet.

Försäkringen ersätter inte skador som kan ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

Högsta ersättning:

  • Fullvärde för skada enligt grundskyddet.

Skötselanvisning elpanna och luftvärmepump

Luftvärmepump och panna fungerar bra om lampan längst ner blinkar, men om lampan lyser med fast sken och temperaturen (D) är mer än 55 grader så står värmepumpen stilla.

För att få bästa utbyte av elpannan och luftvärmepumpen bör alla bostadsrättsägare följa utdelad skötselanvisning.

Utdrag ur skötselanvisningen:

Om innetemperaturen sjunker och ni misstänker att luftvärmepumpen har slutat att fungera kan det hjälpa om man slår av pumpens huvudströmbrytare och slår på den efter 30 sekunder. Strömbrytaren sitter ute på väggen vid pumpen. Det tar ca 20 min innan den startar upp igen. Om det inte hjälper slå då av luftvärmepumpens huvudströmbrytare ute på väggen då tar elpannan över driften och temperaturen blir normal igen, kontakta sedan någon i styrelsen för fortsatt åtgärd.

Det är viktigt att ni kontaktar någon i styrelsen (Kontaktinformation) om det blir fel på elpanna och/eller luftvärmepump.

Luft/vatten-värmepump, vintertid

Det är väldigt viktigt att man håller noga uppsikt på värmepumpen vintertid för kondensvattnet som bildas blir till is under pumpen. Innan isen når upp till pumpens undersida måste man ta bort den, om ni försöker hacka bort den var då försiktig så att ni inte skadar anslutningarna som sitter under pumpen. Salt som heter Isfritt smälter bort isen finns på coop.

Tänk även på att det bör vara 3 meter fritt utrymme framför pumpen när ni skottar bort snön.

Har ni dåligt drag i spisfläkten?

Bakom kryddhyllan sitter en fläkt som skall rengöras en gång per år.

Om ni trots rengöring ändå får in matoset i lägenheten kan det vara dags att byta ut fläkten. Jag Björn i hus 159 bytte den i april 2012 och sen slapp vi att matoset spred sig i hela huset.

En ny fläkt ”Essvent S: Kök kan man beställa hos:

Allt om ventilation, Centrumvägen 16, 155 30 Nykvarn, info@alltomventilation.se, tel. 08-552 405 10 eller

www.servicebolaget.se, Norra Industrivägen 5, 824 34 Hudiksvall tel. 020 - 22 22 00

Pris ca: 1800. Tala med någon i styrelsen om ni vill ha hjälp med installationen av den nya fläkten.

Sophämtning

Från och med 1 september 2014 är det RenoNorden som sköter hämtningen av hushållsavfall i Sigtuna kommun.

Båda kärlen, brännbart och matavfall, töms vid samma tillfälle. Det innebär att båda kärlen ska ställas ut samtidigt varannan fredag jämn vecka. Hämtning av avfall kan ske mellan kl 06 - 22 på tömningsdagen.

Vid utebliven tömning efter ett dygn, kontakta Sigtunas kommuns kundtjänst via mail på:

renhallning.va@sigtuna.se

OBS! För att underlätta för sopbilarna skall sopkärlen ställas upp med ett avstånd av ca 75 cm mellan kärlen. Om flera kärl samlas på samma ställe bör dessutom de bruna och gröna behållarna placeras tillsammans, d.v.s. gröna kärl för sig och bruna kärl för sig.

Häckar och träd som vuxit för långt ut i gatan bör också klippas så vi får så breda gator som möjligt, vilket förenklar för de stora sopbilarna att manövrera i området.