BRF Sundveda Park

Välkommen till vår hemsida SundvedaPark!

Den är till för oss som bor på Karlsborgsvägen 131-177 i Märsta, Sigtuna kommun.

Webbsidan är uppdaterad 2024-03-13 Björn

Här hittar du information, tips och kontaktuppgifter m.m. om föreningen.

Ta för vana att titta under Senast nytt för att se vad som är nytt på hemsidan.

Vi har en Facebook grupp som heter Informationssida Sundveda, gemenskap och grannsamverkan.


Det här är vad hittar du under flikarna?

Senaste nytt här finns månadsfärska nyheter

Parkbänken här finns våra sparade informationsblad 

Information och tips Här finns många intresanta skötseltips om vårt boende

Grannsamverkan handlar om hur vi hjälper varandra att skydda oss mot obehöriga

Kontakt styrelseledamöternas kontaktuppgifter 

Om Föreningen Information om vår och de andra föreningar som finns i Sundveda

Dokument Stadgar, årsredovisningar, husritningar, färgkoder . . .

Bilder Några bilder från vårt område, finns utrymme för fler

 

Här kommer några andra tips!

Fixarjouren erbjuder kostnadsfri hjälp i hemmet till personer som bor i
sigtuna kommun och är 65 år och uppåt. 

Behöver du hjälp med trädgårdsskötsel, transport av avfall eller snöröjning? Vill du att någon bygger en lekstuga på din tomt, renoverar ditt staket eller något annat du känner att du inte kan göra på egen hand? Oavsett vad du behöver hjälp med, om du är privatperson eller driver företag, så hjälper vi dig.

Du som privatperson kan även använda rot- och rutavdraget för våra tjänster.

 

Säkerhetsrisker vid laddning av elbilar

Laddning i en korrekt installerad laddningspunkt, utfört som laddbox eller laddstolpe, ger en mycket låg risk. Tyvärr går det inte att säga detsamma om laddning i vanliga vägguttag, så kallade Schuko. Denna risk är dock inte helt utan nyanser.

Om du laddar i ett vanligt vägguttag, ett så kallat Schuko-uttag, kan det finnas risk för brand. Det som påverkar säkerheten är exempelvis laddström, hur ofta du laddar, hur din elanläggning är utförd och dess skick samt hur den är tänkt att användas.

Vad säger lagen?

I elsäkerhetslagen står det att "den som innehar en elektrisk utrustning ska se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten". Det betyder att du först och främst ska följa tillverkarens bruks- och säkerhetsanvisningar. Om tillverkaren av till exempel en laddsladd skriver att den endast är tillverkad för tillfälligt bruk så är det den användningen som gäller.

Enligt elsäkerhetslagen är det också du som äger en elanläggning som har ansvaret för drift, underhåll och fortlöpande kontroll. Med fortlöpande kontroll menas att du ska ha koll på din anläggning så att den är säker. Kontrollen ska anpassas efter användningen av anläggningen.

 


Sidan är under ny-om skapande, jag försöker lära mig att uppdatera, Björn

Sundveda Park