Senaste nytt

 

Sänk elkostnaden med elprisstyrning

https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/sa-fungerar-det/smart-price-adaption

 

Vid årsmötet resonerades om föreningens kreditbetyg. 

Bankernas kreditbetyg på bostadsrättsföreningar är en viktig faktor att överväga när man köper en bostadsrätt. Det ger dig insikt i föreningens ekonomiska hälsa och stabilitet. Låt mig förklara några nyckeltal som kan hjälpa dig att bedöma en bostadsrättsförenings finansiella situation.

  1. Skuldsättning per kvadratmeter: Detta nyckeltal visar hur belånad föreningen är. En lägre siffra är generellt bättre. Om skuldsättningen överstiger 15 000 kr/kvm bör du vara försiktig.

    Vår skuldsättning är 7390 kr

  2. Sparande per kvadratmeter: Detta nyckeltal ger en bild av föreningens förmåga att klara framtida underhållsbehov eller kostnadsökningar. En högre siffra är önskvärd. Över 200 kr/kvm anses vara bra, medan under 120 kr/kvm bör du vara vaksam.

    Vårt sparande per kvadratmeter är 353 kr

  3. Räntekänslighet: Detta nyckeltal mäter hur mycket årsavgifterna skulle behöva höjas om räntan på föreningens lån stiger med 1 procentenhet. En räntekänslighet på 0-5 % i avgiftsökning är bra medan mer än 10%  bör vara en varningssignal.

    Vår räntekänslighet är 9%

 

Ny lag! Från och med 1 januari 2024 är det allså enligt lag obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall. Det gäller alla boende och alla typer av verksamheter. Med matavfall menas ickeflytande köks- och livsmedelsavfall samt flytande matfett. 

Häll inte matfett eller olja i avloppet.

Det här med katter!

Det finns ingen specifik lag som förbjuder katter från att göra sina behov var som helst, men det finns viktiga riktlinjer och hänsyn att ta när det gäller kattens beteende och välbefinnande.

Enligt tillsynslagen ska katter hållas under en sådan tillsyn och skötas på ett sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Alla kattägare som har en katt som vistas utomhus är från och med den 15 juni 2020 tvungna att kastrera denna, eller på annat sätt hindra att den förökar sig, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

 

Det är dags att byta inluftsfilter i era ventiler

Jag fann dessa på bygghemma.se Pollenfilter Fresch F-90 tre pack kostar 86 kr

Pollenfilter Fresh F90 3-Pack 193002 Bygghemma.se

 

Radonmätning

En Radonmätning gjordes 2009, resultatet finns att beskåda på dokumentsidan.

 

Information om Laddbox finns på sidan Information och tips

 

Information om den tänkta solcellsinstallationen  information-om-solceller.pdf

Dokumentet "Information och tips till alla som bor i vår bostadsrättsförening 2023" är uppdaterat med ny information och fler tips.

Fläktbutiken.se har en fläktmotor för den som har dåligt drag i spiskåpan/huset.

Enessen Essvent C1-120F Fläktmotor 1 998 kr

 

 

En liten påminnelse om målning av fastigheter 2023. Enplanshusen 135, 165,167,173,175,177 samt tvåplanshusen 143, 145, 147 och 149 är i tur att målas. Mer information får ni av Anders Produktion allt eftersom arbetet pågår. Om ni har några frågor vänd er till styrelsen.

 

Nyhet i vårt avtal med Telia är bredbandstelefoni

Det innebär att den som har internettelefoni kan köpa en billig/stor/liten/enkel mobiltelefon och i denna sätta in ett simkort som erhålls från Telia och ringa och ta emot samtal via denna. Samtalen är kostnadsfria utom betalsamtal och samtal till utlandet som betalas enligt den mobila prislistan för privatkunder.

Det blir då möjlighet att ha en familjetelefon som alla kan svara på som i gamla tider!

Det blir ett nytt nummer både samtal in och ut, men senare i år, kommer man att få möjlighet att koppla sitt gamla nummer till den nya.

Exempel om man då ringer mitt 087403760 så går det till den nya "hemtelefonen via mobilnätet" ringer man från den nya så är det simkortets nummer som gäller. Nya tjänsten heter hemtelefoni via mobilnätet. Se bifogad PDF.

Ex: Doro 8110 mobiltelefon, 1080 kr på Telia, 2799 kr på Kjell & Company

 

 

bredbandstelefoni.pdf

 

På förekommen anledning måste styrelsen påminna om!

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att fylla på EL-pannans vattensystem.

Se anvisning sid 5 i dokumentet som finns under hemsidans flik Dokument "Information och tips till alla som bor i vår bostadsrättsförening 2022 pdf"

Om man glömmer fylla på vattnet så blir trycket i pannan för lågt, överspänningsskyddet löser ut, pannan stannar. Det lyser rött.


Om det ändå skulle hända, RING NÅGON I STYRELSEN, de har kunskap att fylla på vatten, återställa överspänningsskyddet och starta pannan igen.

*************************************************

Telias fibernät installerades 2017. Ni aktiverar tjänsterna enligt denna anvisning! Från mars 2022 ökades bredbandshastigheten till 500/500 Mbit/s

abonnemangsinstallation.pdf 

 

Sänk elkostnaden genom att låta NIBE styra el-pannan, vår 159`s förbrukning 2022 var
9242 Kwh till en kostnad av 28359,35 kr, bra eller dåligt? 6687.00 december 2022

sank-elkostnaden-genom-att-styra-foreningens-nibe-el-panna-.pdf

https://tibber.com/se/store/produkt/nibe-uplink