Informationer och tips

 • Installation av laddbox
 • Parkeringsregler
 • Ombyggnation/renovering
 • Parkeringstips vid visning av hus
 • Kameraövervakning av ert hus
 • Varning för oseriösa ventilationsrengörare
 • Regelbunden påfyllning av vattensystemet i El Pannan
 • Byggärenden
 • Andrahandsuthyrning
 • Fastighetsförsäkring
 • Skötselanvisning elpanna och luftvärmepump
 • Luft/vatten-värmepump, vintertid
 • Har ni dåligt drag i spisfläkten?
 • Sophämtning
 • Häckar och buskage

På 159 har vi installerat en Laddbox Zaptec Go

Installation kan göras på lämplig plats i Carporten, enheten är ansluten till telefonnätet så den behöver inte anslutas till WiFi-nätet. Inköp och installation kostade oss 6735,70 inkl sladdhållare.

Vi är även anslutna till elleverantören Tibber och har timprisavtal vilket gör att laddningen av bilen kan ske när elen är billigast. https://tibber.com/se/smartladdning

 

Parkeringsregler

Den 1:a juli 2019 började de nya parkeringsreglerna gälla, och det är Qpark som sköter övervakningen.
Parkering är endast tillåten på markerade platser, och parkeringstillstånd krävs. Dessa kommer att delas ut till alla hus. Det blir alltså förbjudet att parkera på t.ex. gräsytor.
Observera att det inte är tillåtet att använda gästparkeringen som en extra parkering för egna bilar.

Ombyggnation/renovering

Om ni tänker bygga om/renovera tänk på att vissa komponenter tillhör fastigheten.
T.ex. radiatorer (värmeelement) får inte bortmonteras eller bytas ut.
Köksfläkten kan inte bytas ut mot en vanlig fläkt då den sköter ventilationen i hela huset. Dock finns det några fläktkåpor som alternativ. Kontakta styrelsen om det skulle vara aktuellt.
Rådfråga alltid styrelsen om du är osäker!

Parkeringstips vid visning av hus

Om ni ska ha visning inför försäljning av ert hus, så ta kontakt med någon i styrelsen i god tid.

Vi kan stoppa parkeringsbolagets kontroller vid tillfället.
Vi behöver få information om dag och tid.

Kameraövervakning av ert hus

Om ni funderar på kameraövervakning av ert hus/tomt finns det några saker att tänka på.
Artikeln i länken nedan klargör vad som gäller, och vad man bör tänka på.
Kameraövervakning hemma

Varning för oseriösa ventilationsrengörare

Nu är de ute igen!
Observera att ni INTE skall anlita dessa!
Ventilationsrengöring sker genom föreningens försorg av Attunda Sot & Vent.

Regelbunden påfyllning av vattensystemet i El Pannan

Vattennivån i pannorna måste kollas regelbundet, nivån bör ligga runt 1, ligger det nere på 0 kommer överhettningsskyddet att lösa ut och pannan lyser rött. Mer information finns i dokumentet : ”Information och tips till alla som bor i vår bostadsrättsförening 2020” Information och tips till alla som bor i vår bostadsrättsförening 2021

Byggärenden

Även om kommunen bifallit en inkommen bygglovansökan som planeras inom Brf Sundveda Park måste byggärendet ändå behandlas och godkännas av styrelsen. Kopior på ritningar över projektet skall även bifogas ärendet för att styrelsen ska kunna fatta sitt beslut. Först efter godkänt styrelsebeslut får arbetet påbörjas.

Andrahandsuthyrning

All form av andrahandsuthyrning, kort eller långtid, inom föreningen är generellt sett inte tillåten. Om synnerliga skäl föreligger kan dock styrelsen ge tillstånd till andrahandsuthyrning. I sådana fall ska en skriftlig ansökan om detta inkomma till styrelsen i god tid innan planerad uthyrning.

Fastighetsförsäkring

Bostadsrättsförsäkringen ingår i föreningens fastighetsförsäkring hos Folksam och har försäkringsnummer 330279.

Alla skadeanmälningar ska alltid ske via föreningsstyrelsen, se telefonlista nedan, som sedan vidarebefordrar anmälan till Folksam. Försäkringsbolaget tar sedan kontakt med den skadedrabbade.

Grundsjälvrisken är 1500, även vid vattenskador. Som bostadsrättshavare ansvarar du själv för den fasta inredningen i din bostad.

Försäkringen ersätter skador på fast inredning som du ansvarar för enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det kan exempelvis vara vitvaror, badkar eller golv. Försäkringen gäller för egendomsskador som ersätts enligt grundskyddet.

Försäkringen ersätter inte skador som kan ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

Högsta ersättning:

 • Fullvärde för skada enligt grundskyddet.
 •  

Skötselanvisning elpanna och luftvärmepump

Luftvärmepump och panna fungerar bra om lampan längst ner blinkar, men om lampan lyser med fast sken och temperaturen (D) är mer än 55 grader så står värmepumpen stilla.

För att få bästa utbyte av elpannan och luftvärmepumpen bör alla bostadsrättsägare följa utdelad skötselanvisning.

Tänk också på att inte plantera buskar framför luftvärmepumpes luftintag det försämrar dess funktion och ni får en högre elräkning.

Utdrag ur skötselanvisningen:

Om innetemperaturen sjunker och ni misstänker att luftvärmepumpen har slutat att fungera kan det hjälpa om man slår av pumpens huvudströmbrytare och slår på den efter 30 sekunder. Strömbrytaren sitter ute på väggen vid pumpen. Det tar ca 20 min innan den startar upp igen. Om det inte hjälper slå då av luftvärmepumpens huvudströmbrytare ute på väggen då tar elpannan över driften och temperaturen blir normal igen, kontakta sedan någon i styrelsen för fortsatt åtgärd.

Det är viktigt att ni kontaktar någon i styrelsen (Kontaktinformation) om det blir fel på elpanna och/eller luftvärmepump.

Luft/vatten-värmepump, vintertid

Det är väldigt viktigt att man håller noga uppsikt på värmepumpen vintertid för kondensvattnet som bildas blir till is under pumpen. Innan isen når upp till pumpens undersida måste man ta bort den, om ni försöker hacka bort den var då försiktig så att ni inte skadar anslutningarna som sitter under pumpen. Salt som heter Isfritt smälter bort isen finns på coop.

Tänk även på att det bör vara 3 meter fritt utrymme framför pumpen när ni skottar bort snön.

Har ni dåligt drag i spisfläkten?

Bakom kryddhyllan sitter en fläkt som skall rengöras en gång per år.

Om ni trots rengöring ändå får in matoset i lägenheten kan det vara dags att byta ut fläkten. Jag Björn i hus 159 bytte den i april 2012 och sen slapp vi att matoset spred sig i hela huset.

En ny fläkt ”Essvent S: Kök kan man beställa hos: Allt om ventilation, Centrumvägen 16, 155 30 Nykvarn, [email protected], tel. 08-552 405 10 eller www.servicebolaget.se, Norra Industrivägen 5, 824 34 Hudiksvall tel. 020 - 22 22 00

Pris ca: 2100. Tala med någon i styrelsen om ni vill ha hjälp med installationen av den nya fläkten.

Sophämtning

Allt om sophämtningen, påminnelser om när soporna hämtas och annan viktig information får du via appen SIVAB installera den på er mobil.

Då får ni en påminnelse om när och vilken soptunna som ska ställas ut för tömning. Hämtning av avfall kan ske mellan kl 06 - 22 på tömningsdagen.

Komunens sophämtning sker nu med systemet Quatro Select

Vid utebliven tömning efter ett dygn, kontakta Sigtunas kommuns kundtjänst via mail på:

[email protected]

Häckar och buskage

Varje år skadas invånare i komunen i onödan för att sikten skyms. Du som bostadsrättsvilla ägare kan med några enkla åtgärder, före och efter sommaren, rädda liv. Vi vill därför be dig att se över din tomt och hålla efter vegetationen. Följ komunens anvisningar.