Fibernät

Vi planerar att installera öppet fibernät tillsammans med de övriga som bor i Sundveda

SIGTUNA STADSNÄT och TELIA ÖPPEN FIBER vill leverera till området

 

Omröstningen på årsstämman den 14 maj 2014 visade att majoriteten ville att vi skulle fortsätta arbetet med att införa fibernät i området.

 

Intresseförfrågan pågår i de övriga Brf föreningarna och vi återkommer med mer information när vi har något nytt att berätta.

 

Varje hushåll som är anslutet till ett öppet stadsnät väljer helt fritt mellan olika leverantörer av nättjänster. Att ha nätinfrastruktur och tjänster separerade ger konsumentmakt som driver leverantörerna att bli ännu bättre! Är du av någon anledning inte nöjd med din leverantör kan du byta till en annan. I öppna nät har man inga långa bindningstider!

6 May 2014