Komposten i skogen

Vi har som förhoppningsvis alla vet en kompost för trädgårdsavfall i skogen.

Ni är välkomna att slänga följande där:

  • Gräsklipp/mossa
  • Jord och löv
  • Vissna blommor
  • Mindre ris (såsom häckklipp)

Följande får EJ läggas på komposten utan ska lämnas till Brista återvinningscentral:

  • Grenar
  • Sten och cement
  • Plastpåsar, krukor och annat icke organiskt materia

Tippa avfallet så långt ut över kanten på komposten som möjligt så att marken fortsätter vara plan och inga stora högar bildas.

18 Nov 2013